Projektijuhtimine

Sigmatic OÜ pakub teenusena projektijuhtimist, et suuremahulisi töid kompleksselt juhtida, alates tellimuse saamisest kuni mööbli paigaldamiseks ettenähtud ruumi koristamiseni peale paigaldustööde lõppu.

 

Projektijuhtimise teenus katab kogu teekonna mööblilaost või tehasest kuni valmis interjöörini.

Projektijuhi tööde algtingimused

 

Viime ennast kurssi asendiplaanide (mööbli paiknemine ruumides), spetsifikatsioonidega mööbli koguste kohta ja paigalduseks mõeldud tehnoloogiliste joonistega tutvume objektiga:

  • millisel korrusel asuvad ruumid
  • kontrollime, millised on ruumilised piirangud – millistest avadest (lifti- ja muud uksed, trepid, koridorid) peab mööbel läbi mahtuma
  • kaupade mahalaadimise tingimused (estakaad, manööverpinnad, kolimiskäru kasutamise võimalus jne.)
  • planeeritav ehitus- ja remonttööde olukord mööbli paigaldamiseks ettenähtud ruumides tööde alustamisel tutvume kaupade pakendamise skeemidega (millised detailid, millises pakendis, kuidas on tagatud toodete ja detailide komplektsus, kuidas pakendatakse furnituur jne.)

 

Eelpoolmainitud informatsiooni põhjal planeeritakse tööde teostamiseks vajalik aja- ja tööjõuressurss ning esitatakse hinnapakkumine.

Peale kokkuleppe saavutamist alustab meie projektijuht tööde organiseerimisega

 

Projektijuht korraldab töö vastavalt eelnevatele kokkulepetele, kaasnevale tehnoloogilisele dokumentatsioonile ning tähtaegadele.

  • koostab tarnegraafiku, millises järjekorras kaupu objektile transportida, arvestades kaupade valmimisgraafikut ning parimat võimalikku laadimise ja paigalduse järjekorda
  • koostab spetsifikatsiooni mööblidetailide jaotamiseks ruumide kaupa
  • koostab töögraafiku, mis sobib kõigile osapooltele
  • suhtleb kõigi projektiga seonduvate kontaktisikutega ning osaleb koosolekutel ja nõupidamistel
We work closely with you and carry out research to understand your needs and wishes.